2013 YILI BİLİRKİŞİ İLANI

Aydın İl Merkez ve İlçe Adalet Dairelerinde 2013 yılı hukuk daireleri ve hukuk mahkemeleri için düzenlenecek bilirkişi listelerine başvurular başlamıştır.

Eklenme Tarihi: 02/05/2014

8 Nisan 2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince;Aydın İl Merkez ve İlçe Adalet Dairelerinde 2013 yılı hukuk daireleri ve hukuk mahkemeleri için düzenlenecek bilirkişi listesinde görev almak isteyenlerde yönetmeliğin 7.maddesine göre aranan şartlar hakkındaki ilan ile, 01.06.2005 tarih ve 25832 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren, Ceza Mahkemesi Kanunun 64. maddesine göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğinin gereğince; Aydın Merkez ve Mülhakat Adalet Dairelerinde 2013 yılı bilirkişi listesinde görev almak isteyenlerde yönetmeliğin 6.maddesine göre aranan şartlar hakkındaki ilana Ait linkler aşağıda verilmiştir. Duyurulur.

Bilirkişi İlanı (Hukuk Daireleri ve Hukuk Mahkemeleri)

Bilirkişi İlanı (Ceza Mahkemeleri)

Bilirkişi Talep DilekçesiTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası