2014 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2014 Yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği için son başvuru tarihi 10 ARALIK 2013 SALI günüdür.

Eklenme Tarihi: 14/01/2014

2014 Yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği için son başvuru tarihi 10 ARALIK 2013 SALI günü olup, üyelerimiz Şubemize başvurularını yapabilirler.  

Oda Yönetim Kurulu`nun 04 Ekim 2013 tarihli toplantısında, "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Yapacak İnşaat Mühendislerinin Çalışmalarının İzlenmesi, Sicillerin Tutulması ve Atama İlkeleri Yönergesi" kapsamında 2014 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği başvurularının aşağıda belirtilen hususlara göre tespit ve ilan edilmesine karar vermiştir.
 
 Buna göre;

· Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için "Kamulaştırma Bilirkişiliği" başvuru ücretinin 275.-TL (İki Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası),

· Antalya, Diyarbakır, Konya, Samsun ve Trabzon illeri için "Kamulaştırma Bilirkişiliği" başvuru ücretinin 200.-TL (İki Yüz Türk Lirası),

· Yukarıda belirtilen iller dışındaki diğer tüm iller için "Kamulaştırma Bilirkişiliği" başvuru ücretinin 125.-TL (Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) olarak tespitine,

· Bilirkişilik başvurusunda bulunan üyelerden, en son 2013 yılı aidatının ödenmiş olması koşulunun aranmasına,

· Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgelerinin cari yıl ve geçmiş yıl onaylarının 25.-TL/yıl bedelle yapılmasına,

·  Bilirkişi Yetki Belgesine sahip, Oda Yönetim, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Kurulu üyelerinin listelere dâhil edilmemelerine,

· Bilirkişi listelerine, ilgili yönetmelik gereği ancak "Kamulaştırma Bilirkişiliği Kurslarına" katılıp "Bilirkişi Yetki Belgesi"ne sahip üyelerimizin dâhil edilebileceğinden, başvuru çağrılarının Oda Merkezince doğrudan "Bilirkişi Yetki Belgesi"ne sahip üyelerimize yapılmasına,

· Son başvuru tarihinin 10 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimi olarak ilan edilmesine,

· Üyelerimizin ikamet ettikleri il dışında, farklı illerin bilirkişi listelerine dâhil edilmemelerine,

· Başvurularda, Oda Başkanlığınca düzenlenmiş örnek formların kullanılmasına,

· Şubelerimizce "Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri" nin en geç 18 Aralık 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Oda Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesine,

· Kamulaştırma Bilirkişi listelerinde yer almayan üyelerimizin, il ve ilçe idare kurulları listelerine başvurabilmeleri için, listelerin en geç 27 Aralık 2013 Cuma gününe kadar kesinleştirilerek Odamız web sitesinden ilan edilmesine,

· Yönetmelik gereği "YEDEK KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ" adı altında ayrıca bir liste OLUŞTURULMAMASINA,

• İl Merkezlerinde İl İdare Kurulları, İlçe Merkezlerinde ise İlçe İdare Kurullarınca, o bölgede oturan ve mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri veya kiracılar arasından seçilerek oluşturulan listeler, her yıl Ocak ayının ilk haftasında valiliklere verilmesi gerektiğinden, Odamızca verilen "Bilirkişi Yetki Belgesi"ne sahip üyelerimiz, ikamet ettikleri yerlerdeki ilgili kurullara (İllerde Valilikler, İlçelerde Kaymakamlıklar) başvurarak söz konusu "İl/İlçe İdare Kurulları Bilirkişi Listeleri"nde yer alabileceklerine, ancak, aynı yıl içinde "İMO Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri" ile "İl ve İlçe İdare Kurulu Bilirkişi Listeleri"nde aynı anda birlikte yer  alamayacaklarına,

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası