İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE“EMSALSİZ” UYGULAMA!

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamasının durdurulması girişimiyle ilgili bir açıklama yaptı. 23 Haziran 2013

Eklenme Tarihi: 02/05/2014


Uygulanmadan, uygulamadaki aksaklıklar gerekçe gösterildi

İş sağlığı ve güvenliğinde"emsalsiz"  uygulama! 

 

         20 AKP milletvekilinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun uygulamasının durdurulması amacıyla TMMB çatısı altında girişimde bulunduğu kamuoyuna yansımıştır.
          20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilip, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2013 tarihinde de uygulamasına başlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 14 Haziran 2013 tarihinde "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" olarak adlandırılan "Torba" içine dahil edilmiş ve Meclis Genel Kurulu`na taşınmıştır.
         Milletvekillerinin kendiliğinden bir çabanın içinde olmadığı, teklifin TBMM komisyonunda kabul edilerek Genel Kurula gönderilmesiyle açığa çıkmıştır. Anlaşılan o ki siyasi iktidar, bir süre önce kendi hazırladığı Kanunun uygulanmasından rahatsızlık duymaktadır.
          Oysa siyasi iktidar, bütün eleştiri ve önerileri yok sayarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nu Meclis gündemine getirmiş, sendikaların, meslek odalarının görüşlerine itibar etmemiş ve TBMM`deki mutlak çoğunluğuna dayanarak kabul edilmesini sağlamıştır.
         Siyasi iktidar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 38. madde, 1. fıkra, e bendinin değiştirilmesini istemektedir. Değişikliği istenen madde, yürürlük tarihi ile ilgilidir. Gerekçe ise "uygulamada yaşanan sorunların giderilmesini teminen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun yürürlük maddesinde değişiklik yapılmaktadır" şeklinde özetlenmiştir.
          Henüz üzerinden 6 ay geçmeden bir kanunun uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla durdurulmasının mantıklı hiçbir izahını yapmak mümkün değildir. Kaldı ki, kurumsal hazırlıklarının ve altyapısının büyük oranda tamamlandığı ve Kanunun 1 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya alınacak hükümlerinin bulunduğu düşünülürse, daha uygulanmadan sorunlara yol açacağını ileri sürmenin müneccimlikten başka bir anlamı bulunamayacaktır.
          Bu kanunun ertelenme girişimleri, iş sağlığı ve yaşam güvenliğinden ziyade, iş yerleri için maliyet-kar hesabının gözetildiği izlenimini doğurmaktadır.
Siyasi iktidar gerçekten de "emsalsiz" işler yapmaktadır. Çok değil henüz birkaç gün önce Muğla Milas`ta yedi işçi iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Türkiye`nin iş kazalarında Avrupa birinciliği, dünya üçüncülüğü hala devam etmektedir. İş kazaları, çalışma yaşamının en büyük sorunudur, böylesi bilim ve akıl dışı işler yapılmaya devam ettiği sürece, yüzbinlerce çalışanımız yaşam tehdidi altında çalışmaya devam edecektir.
          İnşaat Mühendisleri Odası olarak, siyasi iktidarı Kanunun durulmasının gerçek nedenini kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz.


İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 


 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası