AKP tahakkümüne teslim olmayacağız

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın değiştirilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada `İfade etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz ki, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, 12 Eylül faşizmine nasıl direndiyse, zorlu dönemlerden mesleklerini ve mesleki örgütlerini koruyarak çıkmayı nasıl başardıysa, AKP karanlığını alt etmeyi bilecek, tahakküme teslim olmayacaktır`denildi.

Eklenme Tarihi: 02/05/2014

AKP tahakkümüne teslim olmayacağız

AKP Hükümeti, Meclis`te bir gece yarısı operasyonu düzenleyerek 3194 sayılı İmar Yasası`nı değiştirdi. İmar Yasası`nda yapılan değişiklikle TMMOB örgütlülüğüne darbe yapıldı. Darbenin asıl hedefinin ise meslek odalarını ekonomik anlamda güçsüzleştirmek, oda-üye ilişkisini bitirmek olduğu açıktır.

Hükümet son birkaç yıldır, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Yönetmelik değişiklikleriyle meslek odalarının kamu adına yaptığı denetimi engellemek ve meslek odalarını yetkisizleştirmek, güçsüzleştirmek istemektedir. İmar Yasası`ndaki değişiklik, bu niyetin yasa değişikliği ile uygulamaya alınmasıdır.

İmar Yasası`ndaki değişikliğin bir gece yarısı operasyonuyla gündeme gelmesi, Gezi Parkı süreciyle doğrudan ilintilidir, politiktir, siyasi iktidarın bütün kurumları hizaya getirmek istemesinin bir başka tezahürüdür; TMMOB`den intikam alma amacı taşımaktadır. TMMOB ve bağlı Odaların örgütlülüğüne darbedir; her darbe gibi gece yarısı planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Taksim Dayanışması bileşenleri arasında TMMOB üyeleri bulunmaktadır, TMMOB Gezi Parkı direnişinin aktif katılımcısı olmuştur, TMMOB`nin siyasi iktidarın kente dönük işlediği suçlarla ilgili meşru ve hukuki mücadelesi kesintisiz sürmektedir. Hükümet sözcülerinin ve başta da Başbakan`ın Taksim Dayanışması`nı ve TMMOB`yi hedef göstermesinin boş olmadığı açığa çıkmıştır. Taksim Dayanışması`nda görev alan TMMOB üyelerinin gözaltına alındığı, evlerinin basıldığı bir günün gecesinde, TMMOB`nin yetki ve gelirlerini budayan değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Önerge sahiplerine dikkat edilmelidir. İmzacı milletvekillerinin mesleklerine bakıldığında sadece bir orman mühendisi bulunduğu, diğerlerinin ise farklı meslek gruplarından olduğu görülecektir. İmar Yasası`nda değişiklik önergesiyle ilgili bırakalım TMMOB`nin görüşünü almayı, kendi partisinden mühendis, mimar milletvekillerini bile sürece dahil etmemiştir. Demokratik işleyiş, katılımcılık AKP hükümetinin tercihleri arasında yoktur; ‘ben yaptım oldu` anlayışı tek yönetsel özellik haline gelmiştir.

Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde toplumsal yaşama, mesleki alanlara bu denli ideolojik yaklaşan bir hükümete tanık olmamıştır. Hükümet toplumsal yaşamı kendi ideolojik-politik yaklaşımına uygun düzenlemek istemekte, bu doğrultuda mevzuat değişiklikleri gerçekleştirmekte, buna direnen kurumların ise yasasına el atarak etkisizleştirmektedir.

12 Eylülcülerin bile yapmadığı, yapmaya cesaret edemediği antidemokratik girişimler, hızından hiç kaybetmeden devam etmektedir. Siyasi iktidar bir taraftan toplumu, muhalif kesimleri polis şiddetiyle terörize ederken, diğer taraftan yasa değişikliği ile muhalif kurumlar üzerinde terör estirmektedir.

 İfade etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz ki, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, 12 Eylül faşizmine nasıl direndiyse, zorlu dönemlerden mesleklerini ve mesleki örgütlerini koruyarak çıkmayı nasıl başardıysa, AKP karanlığını alt etmeyi bilecek, tahakküme teslim olmayacaktır. Bilime, özgürlüğe, eşitliğe olan inancımız azalmayacak, hiçbir güç bizleri, mesleğimizi toplum yararına icra etmekten alıkoyamayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası