İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN 59.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Odamızın Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 18 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yayınladı.

Eklenme Tarihi: 02/05/2014

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi  Yönetim Kurulu ve Şube  üyeleri  18 Aralık 2013 tarihinde Şube hizmet binasında biraraya geldi.  59.Kuruluş Yıldönümümüz nedeniyle ilk öncelikle çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. Odamıza kayıtlı kaybettiğimiz üyelerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şube Başkanımız İnş.Müh. Mutlu BİLGİN  tarafından Kuruluşumuza ilişkin bir açıklaması yapıldı 

İMO Aydın Şubesi basın açıklaması metni;  

Bundan 59 yıl önce, mesleğimizin toplumdaki saygın yerini kurumsallaştırmak için bir araya gelen inşaat mühendisi büyüklerimiz; İnşaat Mühendisleri Odamızın kuruluşunu gerçekleştirerek bugünlere gelmemizi sağlamışlardır. Kuruluştan bu güne değin emeği geçen, katkı koyan tüm meslektaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz.


Dayanışma; toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir. Birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır. Dayanışma; sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçekleşebilir. Birbirini sevmeyen, hoşgörü sahibi olmayan, birbirinin haklarına saygı göstermeyen insanlar dayanışma içinde olamazlar.

Her mesleğin üyeleri, mesleğin icrasında karşılaştıkları sorunları çözümlemek, mesleğin gelişmesini ve toplum nezdinde daha saygın bir konuma ulaşmasını sağlamak gibi amaçlarla, yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunur. "Birlikten kuvvet doğar" düşüncesi ile, meslek üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde, ortak amaçlara ulaşmaları için, dayanışma halinde olmaları kaçınılmazdır.

Her meslek üyeleri için geçerli olan dayanışma, mühendisler açısından çok daha önemlidir. Çünkü mühendislik mesleğinin kamu hizmeti niteliği gereği mühendislere yüklenen sorumluluklar ve buna paralel olarak riskleri çok büyüktür.

Üstelik bu riskler, deneyimli-deneyimsiz tüm mühendisler için geçerlidir. İşte herkesin aynı durumda olduğu böyle bir çalışma ortamında, meslek üyelerinin birbirleri ile dayanışması ve yardımlaşması da hayati bir konu haline gelmektedir.

Bütün bu çalışmalarımızda; meslek örgütümüzün desteğine, kısacası örgütlü olmaya gereksinimiz vardır. Demokrasilerin işleyişindeki aksaklıkları giderebilmek yada müdahil olabilmek için örgütlü toplum olmak şarttır ve meslek örgütleri de demokratik işleyişin vazgeçilmez araçlarıdır. Yasal çerçevede bizimde bir örgütümüz odamız vardır. Yasal statü ile oluşturulmuş meslek örgütümüz odamız; birlik üyelerinin birliğine sahip çıkması ile büyüyecek, daha da güçlenecek ve gerçek anlamda mesleki demokratik kitle örgütü sıfatını koruyarak faaliyetini sürdürecektir.

İnşaat Mühendisleri Odamızın birlikteliği; TMMOB temel görevlerini, Oda¬larının ve üyelerinin birlikte çalışma, üretme, kararlaştırma ve uygulama ilkesiyle, yıllar içinde elde ettiği birikimiyle, mühendisliğin toplum ve kamu yararını temel alan evrensel ilkelerinin yol göstericiliğinde, gücünü kendi alanlarını belirleme ve denetleme yetkinliğinden ve örgüt birimleri ile kurduğu ilişkilerin derinliğinden alarak yerine getirecektir.

Birliktelik kavramının unsurları olarak ilk akla gelenler, mühendislerin ve mimarların odalara üye olması, üyelerimizin Odalarına katkılarının artırılması, TMMOB - Odalar - diğer birimler ve üyelerle ortak gündemlerin geliştirilme¬si, ortak görüşün ve ortak iradenin yaratılması ve bunun ortak sese dönüştürülmesi olarak sayılabilir.

İnşaat Mühendisleri Odamızın üyeleriyle ilişkilerini güçlendirmek, sorunların çözümünde üyeler arasındaki dayanışmanın ve birlikte mücadelenin olmazsa olmaz gerekliliği yeni stratejilerin hareket noktası olmalıdır.

Bu arada sadece serbest meslek sahibi meslektaşlarımıza yönelik dayanışma çalışmaları değil, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını da çözme girişimlerinde bulunmak, onlarla da dayanışma içinde olmak durumundayız. Yapacağımız çalışmalar ve girişimlerle; onların meslek onurlarını korumak, siyasi amaçlı tayinlerini durdurmak, yasal olmayan amaçlar için maruz kalınan baskılara engel olmak, iş güvencesi, sözleşme güvencesi, sendikal haklarını desteklemek, özlük ve sosyal haklarını kazanmalarını sağlamak ve yaşam seviyelerini artırmaya katkı koymalıyız.

Yeni mezun olmuş genç meslektaşlarımızı rakip değil, mesleki yaşama hazırlamak, bilgi ve deneyimlerimizi onlarla paylaşmak, onlara iş olanakları sağlamak, onların görüşlerine saygı duyarak birlikte çalışmak olmalı, tüm meslektaşlarımızla birlikte iş alanımızda birbirimize saygı duyarak bizi karşı karşıya getirmeye çalışanlara itibar etmemek, meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı koyabilmek, darda olan meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek, kamuda çalışan arkadaşlarımız için de geçerli olmak üzere bu çalışmaların içinde olmak durumundayız. Gerek mesleğimize, gerek kişiliğimize zarar verecek çaba içinde olanlara karşı her platformda birlik ve beraberliğimizi korumak bizi güçlü kılacaktır.

Yukarıda da belirttiğim gibi güçlü bir dayanışmanın en önemli unsuru; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüdür.

Birbirimize tahammülümüz olduğu ve dayanışmayı kendimize ilke edindiğimiz sürece hep güçlü kalacağımızı unutmayalım. Mesleki dayanışma içinde olduğumuz süre içinde hep kazanan bizler olacağız.

Daha önce kamuoyunda tartışılan, TMMOB‘ ye bağlı Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının mali ve idari denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na devredilmesi hakkında kanun bugün resmi gazetede yayımlandı.

1980 darbe döneminde 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘na giren meslek odalarının mali ve idari denetiminin ilgili bakanlıklara devredilmesi hususu 30 sene sonra yürürlüğe konulmuş oldu. Darbe dönemi yasalarının, ileri demokrasi şiarını dilinden düşürmeyen siyasi iktidar tarafından uygulanması bizim açımızdan çok da şaşırılacak bir durum değildir.

Devlete bağlı hiçbir kurumun denetlenmediği bir dönemde, idari ve mali bütün kararlarını üyeleri ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşan, demokratik işleyişin ülkemizde nefes aldığı nadir kurumlardan biri olan meslek odalarımızın bakanlıklarca denetlenmesi trajedinin komedisidir. Eleştiri hakkını kullanan her kurum, örgüt ve kişiye iktidarın erkini kullanarak ceza, baskı uygulayan ve onları yok sayan bir anlayıştan darbe kanunları dışında bir şey beklemek zaten mümkün değildir.

Her siyasi iktidara karşı mesleki ve toplumsal rolü nedeniyle eleştiri yapmak ve misyonu gereği mesleğin kamu yararına kullanılmasını örgütlemek TMMOB ve TMMOB‘ye bağlı odaların temel ilkesidir. Hiçbir antidemokratik müdahale TMMOB ve TMMOB‘ye bağlı odaları bu ilkesinden geri döndüremeyecektir. Biz bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak  "bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için" mücadele etmeye devam edeceğiz.

Buradan siyasi partilere sesleniyoruz; belediye meclis üyeleri adaylarınızı muhakkak suretle belediye meclislerine ve başkanlıklarınıza katkıda bulunacak İnşaat Mühendisleri,diğer mühendislik birimleri, mimarlar ve şehir plancılarından seçiniz. Bir şehrin belediye meclis üyeleri seçilirken bir şehrin geleceğine katkı koyabilecek mühendislerimizi , mimarları, sivil toplum örgütü temsilcilerini,  toplumun bütün kesimlerinden faydalanabilecek şekilde bir denge içinde meclis üyelerinin tespit edilmesinde şehrin geleceği açısından önemli faydalar olacağını düşünüyoruz. Belediye meclis üyeleri tespit edilirken mühendis ve mimar odaları gibi stratejik örgütlerden mutlaka mecliste seçilebilecek noktada adayların bulunmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Her şeye karşın, İnşaat Mühendisleri Odamızın bugünkü duruma getirilmesinde emeği geçen ve katkıları olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyor, nice yılları; sağlıklı, istemlerimiz gerçekleşmiş ve umut dolu olarak birlikte kutlamayı diliyoruz.

 

İnşaat Mühendisleri Odası
Aydın Şubesi Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası