SEMİNER: ?ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI?

?ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI? konulu seminerimiz 21.05.2014 tarihinde İMO Aydın Şube hizmet binamızda gerçekleştirildi.

Eklenme Tarihi: 21/05/2014

          İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi olarak, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Zemin Sıvılaşması ve Sismik Zemin Davranışı" konulu seminerimiz 21 Mayıs 2014 tarihinde Şube hizmet binamızda gerçekleştirilmiştir. Seminerimize İMO Aydın Şube Yönetim Kurulumuz ile çok sayıda üyelerimiz ve meslektaşlarımız katılmıştır. 

      Seminerimizin açılışını yapan İMO Aydın Şube Başkanımız Mutlu BİLGİN konuşmasından önce salonda bulunan üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan Soma`da yaşamını yitiren meslektaşlarımız ve halkımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istemiş ve ardından yaptığı konuşmasında kısaca; "TMMOB`ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisleri Odaları olarak mesleki alanlarla ilgili bilimsel etkinlik düzenlemeyi ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı toplumsal bir görev saymakta, çalışma programımızı bu hedefe uygun hazırlamakta ve olanaklarını bu doğrultuda seferber etmekteyiz. Özel bir konu olarak Geoteknik, inşaat, jeoloji, jeofizik mühendisliği uygulamalarının ve mesleki disiplinler arasındaki eşgüdümün olmazsa olmazı bir öneme sahiptir. Geoteknik Seminerleri, üniversitelerimizin de desteğiyle inşaat mühendisliği, Geoteknik Anabilim Dalı bakış açısıyla, her türlü zeminde yapı üretiminin mümkün olduğunu gösterecektir. Deprem tehlikesi altındaki bir ülkenin İnşaat, Jeoloji ve Jeofizik mühendisleri olarak; hayati önemi olan bu konunun seminer  formatında ve derinliğinde ele alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ifadenin tek bir sonucu bulunmaktadır: Geoteknik seminerinin en geniş yelpazeyle toplanılmalı, ihtiyaç duyulan tartışmalar gerçekleştirilmeli, seminer zemininde açığa çıkacak olan mesleki zenginlik ve birikim, topluma güvenli yapılar ve dolayısıyla güvenli yaşam olarak dönmelidir. İnşaat, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları olarak beraber düzenleyeceğimiz seminerlerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Adnan Menderes Üniversitemiz`in İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden destek alacağımız bu süreçte tüm üyelerimizin katılımının, paylaşımının, sorunlara ortak çözümler bulunması hususları önem arz etmektedir." diyerek, seminerimizin sunumunu yapmak üzere sözü,  Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dekan Yardımcısı Sayın Yrd. Doç.Dr. Selman SAĞLAM`a bırakmıştır.  

        Sayın Sağlam, zemin sıvılaşmasının sebeplerini, neden olduğu hasarları ve sonuçlarını, ülkemizde ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları ve raporlamaları slayt eşliğinde katılımcılarımıza anlatmıştır.  

               Seminer sonunda Şube Başkanımız Mutlu BİLGİN ve Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necdet Evlimoğlu, Sayın Sağlam`a değerli katkıları ve sunumları için, üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür belgesi verilmiştir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası