19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; TMMOB?ne bağlı Aydın Meslek Odaları Başkan ve temsilcileri tarafından ?Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz? teması ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi hizmet binasında basın açıklaması yapılmıştır.

Eklenme Tarihi: 13/11/2014

Bugün 19 Eylül.

Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB`nin mücadele dolu tarihi açısından önemli bir gün.

Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"

Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979`da TMMOB`nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül`ü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz. 

19 Eylül`ün anlamı TMMOB`nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü "Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü" olarak ilan etmenin ve kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 

35 yıl sonra TMMOB Türkiye`nin her yerinden sesleniyor:

Selam olsun Teoman Öztürk`e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül`ü yaratanlara. Selam olsun bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.

Sevgili Arkadaşlar,

Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:

Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzluk-rüşvet, baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere,Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, işyerlerinde direnen bütün emekçilere,

Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkanlara,Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara,Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine,Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara,Türkiye`nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlara,dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz.

Sevgili Arkadaşlar;

TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor:

İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma sistemini,

Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri engelleyen bütün anti-demokratik uygulamaları,

Sevgili Arkadaşlar,

Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB`ye ihtiyacı var. TMMOB tüm bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve büyüklüktedir.

Herkes biliyor:

Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması için, gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, emperyalizme, kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için,

TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam edecektir.

19 Eylül`ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve Türkiye`nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz:

"Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız.

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. 


                                                                                           TMMOB      

                                                                   AYDIN İL KOORDİSNASYON KURULUTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası