KAMULAŞTIMA BİLİRKİŞİLİK VE KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ YENİLEME KURSU BAŞVURULARI BAŞLADI

Odamız Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursları ve Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenleyecek.

Eklenme Tarihi: 24/09/2014

Odamız Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursları ve Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenleyecek

Odamız, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dört ilde bölgesel Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu, bir ilde ise Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenleyecek.

Meslek İçi Eğitim Kurulumuz tarafından hazırlanan kurslar, Bursa, Samsun ve Gaziantep`te Kamulaştırma Bilirkişilik Kursu, Ankara`da ise hem Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu hem de Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu şeklinde düzenlenecek. Yenileme kursu, 2007-2008 ve 2009 yılında belge alan ancak yenileme eğitimine katılmayan üyeler için yapılacak.

Üç gün sürecek olan, 21 saatlik eğitimlerde, "TMMOB ve Oda mevzuatı ile bilirkişilik ilkeleri, Bilirkişi kavramı" "Bilirkişinin seçimini, özel ve teknik bilgiyi gerektiren haller", "Hukuki sorunlar için bilirkişiye başvurulmaması", "Bilirkişilik yapamayacak olanlar" "Bilirkişi incelemesi", "Bilirkişiye sorulacak bilirkişiden istenilecek hususlar", "Bilirkişi yeminin yaptırılması, rapor için süre verilmesi", "Bilirkişi raporunun hakimi kural olarak bağlamaması", "Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu", "İlgili yasa ve maddeleri", "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili maddeler Md. 275-286", "Kamulaştırma Kanunu", "İmar Kanunu" ve "Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin örnek raporlar, bu raporlara ilişkin irdelemeler" başlıklarında eğitim verilecek.

Eğitimleri Hâkim Mehmet Şenol tarafından verilecek olan Kursların sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan üyeler belge almaya hak kazanacak.

Kurs tarihleri şöyle:

Bursa Şube organizasyonunda 10-12 Ekim 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu

Gaziantep Şubemizin organizasyonunda 17-19 Ekim 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu

Samsun Şubemizin organizasyonunda 24-26 Ekim 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu

Ankara Şube organizasyonunda 7-9 Kasım 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu

Ankara Şube organizasyonunda Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu 15-16 Kasım 2014

Kurs detaylarına aşağıdadır.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası