AYDIN İKK BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu 08 Ocak 2015 tarihinde TMMOB Yasası`ndaki değişiklikleri de içeren torba yasası hakkında TMMOB üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 09/01/2015

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu olarak 08 Ocak 2015 Perşembe günü Aydın Merkezde bulunan sevgiyolu üzerinde TMMOB`ne bağlı Odaların Başkan ve Temsilcileri ile üyeleri biraraya gelerek ortak basın açıklaması yapmıştır.

Pekçok sayıda üye ve meslektaşımız TMMOB Yasasındaki değişiklikleri içeren torba yasayı kınayarak ilgili TMMOB broşürünü halkımıza dağıtmıştır.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası