TMMOB?NİN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

TMMOB Yasası?nı değiştirerek TMMOB?yi işlevsizleştirmeye yönelik düzenlemeleri de içeren torba yasaya karşı Türkiye?nin 8 bölgesinden başlatılan yürüyüş devam ediyor.

Eklenme Tarihi: 12/02/2015

TMMOB`NİN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

TMMOB Yasası`nı değiştirerek TMMOB`yi işlevsizleştirmeye yönelik düzenlemeleri de içeren torba yasaya karşı Türkiye`nin 8 bölgesinden başlatılan yürüyüş devam ediyor. 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara`da sonlandırılacak yürüyüş için TMMOB üyeleri, 10 Şubat 2015 Salı günü yola çıktı.

Yürüyüşün ikinci gününde TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ile birlikte  "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyor, Ankara yürüyüşümüzü başlatıyoruz" diyerek, Aydın Atatürk Kent Meydanında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Sekretarya adına İMO Aydın Şube Başkanı Mutlu Bilgin okudu ve ardından sloganlar eşliğinde Makine Mühendisleri Odası Temsilcilik binasına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.Basın açıklaması ve yürüyüşümüze TMMOB Oda Başkanları ve üyelerimizin yanısıra Aydın Sivil toplum örgütleri Temsilcileri de büyük destek vermiştir. 

Yapılan Basın açıklaması metni aşağıdadır. 

ÜLKEMİZE, HALKIMIZA VE MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR, ANKARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜBAŞLATIYORUZ

Ülkemiz gün geçtikçe daha derin bir karanlığın içine sürükleniyor. Emekçilerin hak ve kazanımlarına, halkın birikimlerine el koyan sömürü ve rant eksenli bir yıkım yaratılırken, bu yıkımın karşısında duran tüm engeller devlet içinde tekelleşmiş iktidar eliyle ortadan kaldırılmak isteniyor.

Hükümetin gündeminde yine bu içerikte bir torba yasa var. Bu ?torbanın` içerisine sıkıştırılan düzenlemelerle bir yandan ülkeyi daha geniş ölçekte ranta, talana ve yağmaya açmanın planları yapılırken, diğer yandan bugüne kadar mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleriyle bu yıkımın karşısında ülke ve halk çıkarlarından yana bir direnç noktası olan TMMOB ve bağlı Odaları yok edilmek isteniyor.

"İleri demokrasi"si yani dikta yönelimi rant ve sömürü üzerinde yükselen bu gerici ve zorba düzene karşı en ufak bir sese bile tahammülü olmadığını bir kez daha kanıtlamış olan iktidar, bugüne kadar peş peşe çıkardığı kanun hükmünde kararnameler ve yeniden düzenlediği mevzuatla, gücünü kıramadığı, baskı ve zor ile sindiremediği TMMOB`yi, bugün topyekun yeniden dizayn etmeye, hazırladığı yasa tasarısı ile teslim almaya çalışmaktadır.

Ancak,hükümetin tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bugüne kadar örgütümüz üzerinde sürdürdüğü operasyonlar nasıl sonuç vermediyse, bugün de sonuç vermeyecektir. Hükümet şunu iyi bilmelidir: Teslim alamadıkları ve asla teslim alamayacakları var!

Bilimi ve tekniği rant odaklı iktidarın ve sömürgenlerinin değil, emekçi halkın hizmetine sunmakta kararlı olan bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak, birliğimiz TMMOB bütünlüğü içinde;

· Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin bilimsel, yasal gerekliliklerini görmezden gelen, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel varlıkları hiçe sayan, kentleri, üretim alanları ve doğal çevreyi rant için tahrip eden, toplumun nefesini kesen iktidarın rant oyunlarını bozmaya;

? Ormanlarımızın, kıyılarımızın, parklarımızın, suyumuzun, derelerimizin, toprağımızın, madenlerimiz ve emeğimizin yağmalamasının önünde durmaya;

? Rant ve sömürü odaklı politikalarıyla ülkeyi tam bir felaketler ülkesine çeviren, ülkenin her yerini işçi mezarlığına dönüştüren, işçilerin, emekçilerin alın terinden, aşından, ekmeğinden, kanından beslenen bu zorba düzene dur demeye;

? Ülkemizi mezhepçi-gerici zihniyetle ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı, bugünden yarına aydın bir geleceği hep birlikte kurmak için var gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi mücadeleyi büyütme zamanıdır!

Yurdun dört bir yanından yola çıkıyoruz!

Geleceği karartanlara, insanlığa ve insana ait olan ne varsa saldıranlara karşı kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden ve halktan yana barikatı büyütmek için Türkiye`nin dört bir yanından bugün 9 Şubat`ta başlattığımız yürüyüşle, şimdi daha fazla "kral çıplak" demek için yola çıkıyoruz.

Türkiye`nin dört bir tarafından altı koldan birden hareket ederek yola çıkan yürüyüş kollarımızla 14 Şubat`ta Ankara`da gerçekleştireceğimiz TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu`nda buluşarak sesimizi, direnişimizi, örgütlülüğümüzü büyüteceğiz.

Diktaya ve gericiliğe, ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine, haklarımızın gasp edilmesine, Odalarımızın ve Birliğimiz TMMOB`nin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası