2016 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

2016 YILI KAMALIAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ LİSTELERİNDE YER ALMAK İSTEYENLER İÇİN SON BAŞVURU 04 ARALIK 2015 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADARDIR. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREĞİ 2015 YILINDA GÖREV ALINAN BİLİRKİŞİLİK RAPORLARININ imoaydin@imo.org.tr ADRESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Eklenme Tarihi: 03/11/2015

2016 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

? Kamulaştırma Bilirkişi Yetki Belgesine sahip üyelerimiz oda başkanlığınca düzenlenmiş başvuru formu ile başvurabilecektir.

? Başvuru ücreti Aydın İli için 150,00-TL dir.

? Bilirkişilik başvurularında en son 2015 yılı aidatının ödenmiş olması gerekmektedir.

? Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgelerinin cari yıl ve geçmiş yıl onaylarının her yıl için 30,00- TL/yıl bedelle yapılacaktır.

? Bilirkişi yetki belgesine sahip, Oda Yönetim, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Kurulu üyeleri listelere dahil edilmeyecektir.

? Son başvuru tarihi 4 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimidir.

? Üyelerimizin ikamet ettikleri il dışında, farklı illerin bilirkişi listelerine dahil edilmeyecektir.

? Listeler 25 Aralık 2015 Cuma gününe kadar kesinleştirilerek Odamız Web sitesinde ilan edilecektir.

? Bilirkişilik başvuruları sırasında TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği Madde-8 Bilgi Verme Yükümlülüğü gereği bilirkişilerin hazırlamış oldukları raporların listesini şubemize teslim edeceklerdir.

 EKLER:

? İllere göre belirlenmiş olan Bilirkişi sayıları (EK-1)

? Bilirkişi Başvuru Formu(EK-2)

? Hizmet Bildirim Cetveli(EK-3)TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası