Aidatını ödeyen Üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası Yaptırıyoruz

Odamızın, 2015 yılı Temmuz ayında başlattığı ve üyelerimiz tarafından büyük ilgi gören ?Ferdi Kaza Sigortası? uygulaması 2016 yılında da devam ediyor.

Eklenme Tarihi: 12/01/2016

Aidatını ödeyen Üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası Yaptırıyoruz...

Odamızın, 2015 yılı Temmuz ayında başlattığı ve üyelerimiz tarafından büyük ilgi gören ?Ferdi Kaza Sigortası` uygulaması 2016 yılında da devam ediyor.

Üye aidatlarını ödeyen üyelerimiz adına, aidat ödeme tarihinden başlamak üzere yıl sonuna kadar süren Ferdi Kaza Sigortasının pirimi, adınıza Odamızca ödeniyor.

Aidatını ödeyen üyelerden Ferdi Kaza Sigortası için ayrıca hiçbir ek ödeme alınmıyor. Üyelerimizin sadece 2016 yılı üye aidatı olan 17-TL/ay`yi ödemeleri ferdi kaza sigortasından yararlanmaları için yeterli.

Deprem ve iş kazalarını da kapsayan Sigortada Kaza sonucu vefat ve Kaza sonucu maluliyetin teminat tutarı 50.000-TL. Üyelerimiz aidatlarını ödedikleri tarihten itibaren yıl sonuna kadar ferdi kaza sigortası kapsamında olacağından aidatların ödendiği tarih sigortalılık süresini belirlemektedir.

Üyelerimiz aidatlarını online sistemde http://www.imo.org.tr/uyegiris.php adresinden kolaylıkla ödeyebilir.

Aidatını ödeyen üyelerimiz sigorta poliçelerine üye arayüzünden (http://www.imo.org.tr/uyegiris.php) ulaşabilecekleri gibi Şubelerinden de bizzat başvurarak alabilirler.

Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili detaylı bilgi http://www.imo.org.tr/genel/sss.php?sube=0#1adresinde ayrıca yer almaktadır.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası