“TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ” ÇALIŞTAYI

7-8-9 Nisan 2017 tarihinde Aydın Kuşadası Aqua Fantasy Aquapark Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Eklenme Tarihi: 29/03/2017

"Tarihi eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi" Çalıştayı 7-8-9 Nisan 2017 tarihinde İMO Aydın Şubesi ve İMO Bursa Şubesi ile ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın katılımını bekleriz.

 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

AYDIN ŞUBESİ - BURSA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

 

NOT: Çalıştaya katılacak üyelerimizin isimlerini konaklamalı veya konaklamasız Şubemize bildirmeleri gerekmektedir.

  

TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ ÇALIŞTAYI

  

ÇALIŞMA GRUPLARI :

1- Depremsellik, Yapısal Analiz ve Güçlendirme

2- Tarihi Yapılarda Sürdürülebilirlik

3- Tarihi Yapılarda Hukuksal Durum

4- Eğitim ve Toplum Bilinci

  

1- TARİHİ YAPILARIN VE SİT ALANLARININ KORUNMASI İLKELERİ  

 • Kırsal/ Kentsel ve Arkeolojik Alanların Doğal ve İnsandan Kaynaklanan Tehlikelere Karşı Korunması.

   

2- TARİHİ YAPILARIN SANATSAL VE TOPLUMSAL DEĞERİ

 • Hukuksal Alt Yapı

 • Kurumsal Bilinç

 • Tarihi Yapıların Kültürel ve Mimari Etkileşimleri

 • Bireysel Bilinç

 • Tarihi Yapıların Bulunduğu Kent Katkıları

  

3- KORUMA KURAMI VE TARİHİ YAPILAN GÜÇLENDİRME İLKELERİ

 • Tarihi Yapıların Korunması ile ilgili Çağdaş İlkeler

 • Koruma Ölçütlerinin Onarım Ve Güçlendirme Kararlarına Etkisi

 • Mühendislikte Koruma Eğitimi

 

4- TARİHİ YAPILARIN RESTARASYON PROJELERİNİN YÖNETİMİ 

 • Risk Yönetimi

 • Envanter Yönetimi

 • Sürdürülebilirlik (Malzeme Analizi ve Çevreyle olan etkileşim)

  

  

  

  

  

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası