45. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem Danışma Kurulunun dördüncü toplantısı, 29 Mart 2018 tarihinde yapıldı.

Eklenme Tarihi: 08/08/2018

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem Danışma Kurulunun dördüncü toplantısı, 29 Mart 2018 tarihinde yapıldı. İMO Kongre ve Kültür Merkezi`nde gerçekleşen toplantıya Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Şükrü Erdem, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üyesi Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Akça, Cihat Mazmanoğlu ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Serap Dedeoğlu, proje koordinatörü Ceylan Özkul ile birlikte 80 Danışma Kurulu üyesi, 20 çağrılı üye ve 29 konuk katıldı.
 
Toplantının Divan Başkanlığını Ülkü Özer, Başkan Yardımcılığını Meral Saraç Çavga, yazmanlıkları Özgür Topçu ve Ceren Narin yaptı. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya gündem maddeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü:
 
46. Genel Kurul Hazırlıklarının Değerlendirilmesi


İMO Şube Danışma Kurulu Çalışma Esasları

İMO Öğrenci Üye Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

İMO Ana Yönetmelik Değişiklik Taslağı

Şube Sekreteri Kadro Ünvanı Değişikliği


Gündem maddeleri hakkında sırasıyla; S. Gülsun Parlar, Beyhan Ölçer, Murat Gökdemir, Selim Tulumtaş, Ahmet Göksoy, Osman Murat Kaya, Nusret Suna, Zekeriya Turan Bayburt, Rezan Bulut, Hakkı Nadir Çelebi, Cevat Öncü, Abdullah Bakır, Mustafa Yaylalı, İhsan Kaş, Zeki Karadeniz, Onur Aktolun, Ayşegül Bildirici, Özgür Topçu, Haluk Selçuk, Deniz Kılıç, Nihat Noyan, Murat Demir, Ahmet Tortum, Cemal Akça, Tolunay Yılmaz, Gürkan Erdoğan, Sabri İnce, Baykal Hancıoğlu söz alarak görüşlerini ifade etti.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası