TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Türkiye`nin dört bir yanından gelen delegelerin ve konukların katılımıyla, 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde, Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi.

Eklenme Tarihi: 09/08/2018

 

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Türkiye`nin dört bir yanından gelen delegelerin ve konukların katılımıyla, 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde, Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi. Aydın Şubemiz adına Genel Kurula Şube Başkanımız H.Gürkan Yenipazarlı katılmıştır.

Genel Kurul`un Divan Başkanlığı`na 2004-2016 yılları arasında Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mehmet Soğancı seçildi. Divan Kurulu Üyeliklerine, Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), Nejla Yörükoğlu (Peyzaj Mimarları Odası), Mukaddes Şamiloğlu (Gıda Mühendisleri Odası), Hanze Gürkaş (İçmimarlar Odası), Nejla Şaylan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehtap Ercan Bilge (Ziraat Mühendisleri Odası) seçildi.

Demokrasi mücadelesinde, Gezi Direnişinde ve 10 Ekim Katliamında yitirdiklerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından Genel Kurul gündemi oy birliği ile kabul edildi. Gündem uyarınca, Genel Kurul adına Anıtkabir`e gerçekleştirilecek ziyaret için Çelenk Komisyonu ve 10 Ekim Katliamının yaşandığı Gar önüne çiçek bırakmak üzere ziyaret heyeti oluşturularak Genel Kurul çalışmalarına başlandı.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kürsüye gelerek 2 yıllık çalışma dönemi boyunca TMMOB Faaliyetlerine ve ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerini içeren konuşmasını yaptı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Ankara Şube Sekreter Üyesi Özgür Topçu, Oda Eski Başkanı Mete Akalın, İnşaat Mühendisleri Hakkı Nadir Çelebi, Oktay Gülağacı, Nihat Çolak ve İstanbul Şube Sekreteri Rezan Bulut gündem maddelerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Genel Kurul`da; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eşgenel Başkanı Aysun Gezen, TÜRMOB Başkanı Masis Yontan, EMEK Partisi Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, TKP adına Ali Aydın, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, İTÜ Vakfı Başkanı Serap Çatalpınar, Artvin Kültür Derneği Başkanı Sabriye Tuncay, HTKP Başkanı Erkan Baş ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sabiha Tekin söz alarak Genel Kurul`u selamladılar ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası