COVID-19 VİRÜSÜ İLE ŞANTİYEDE HUKUKİ SORUMLULUKLARIMIZ VE TEDBİRLER

COVID-19 Virüsü ile Şantiyede hukuki sorumluluklarımız ve tedbirler:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 13. Maddesi  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olayları iş kazası olarak tanımlar.

İşveren işyeri sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aksi takdirde  bu nevi durumlar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. İşveren tarafından işyerinde gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda işçinin COVID-19 virüs neticesinde hayatını kaybetmesi veya zarar görmesi halinde işveren açısından hem hukuki hem de cezai sorumluluk doğmaktadır.

Yargıtayın verdiği örnek kararda; çalıştığı dönemde domuz gribi virüsü bulaşan bir işçinin ölümünün iş kazası olarak kabul etmesi üzerine İşyerinde gerekli tedbirleri işveren almalıdır.

İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından, COVID-19 virüse yönelik ayrıntılı bir risk analizi ve koruma planı hazırlanmalıdır. Bu plan kapsamında işverenlerce iş sağlığı ve güvenliği amacıyla ilk olarak önleyici tedbirler alınmalıdır.

Şantiyede çalışanlara COVID-19 virüs hakkında gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Şantiyede bulunan yemekhane çalışma ofisleri gibi alanlar düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve havalandırmalıdır. Şantiyenin belirli yerlerine dezenfektan konulmalı, her işçi için maske, eldiven, dezenfektan temin edilmelidir.  Ofis çalışanlarına home ofis olarak izin verilmelidir.

EK 1 :

Kişisel Koruyucu donanım malzemelerine ilaveten

1.Cerrahi maske ( TS EN 14683 )

2.Hijyenik el ovalama maddesi ( EN 1500 )

3.Lateks muayene eldiveni ( EN 374 - 5 )

EK 2 :

İşçi sağlığı ve iş güvenliği talimatına ilave olarak. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı`nın işyerlerinde uyulması gereken kurallarla ilgili yazısı düzenlenerek çalışanlara tebliğ edilmelidir.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

AYDIN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU COVİD 19 ÇALIŞAN TALİMATI (27 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
KKD MALZEME TUTANAK (13 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası