Yayınlar /    Teknik Güç /    299 /    

299 1 Ağustos 2017

Sunuş: Referans Belgesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı
 

•Referans Belgesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

•Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi Düzenleme    Kurulu 3. Toplantısı Düzenlendi

•Doğa Olayları Ve Deprem

•Betona Teslim Edilen Bir Kentin Yağmura Teslim Olması  Kaçınılmazdır

•Odamız, Lojistik Master Planı 1. Çalıştayına Katıldı

•Odamız, Radyo ve Televizyon Programlarına Katıldı

•Yapı Müteahhitlerinin Yapı Ruhsatı İle Yapı Kullanma İzin  Belgesini İmzalama Yükümlülüğü Kaldırıldı

•15 Temmuz`dan Ders Aldık mı?

•Onur Kurulu Ve Soruşturmacılar 2. Ortak Toplantısı Düzenlendi

•10. TMMOB İMO genç-İMO Konseyi 3. Toplantısını Yaptı

•Onur Kurulu 10. Toplantısı Yapıldı

•Meslek İçi Eğitim Kurulu 10. Toplantısı Yaptı

•Bilirkişilik Kurulu 8. Toplantısını Yaptı

•TMMOB`den haberler

•Şubelerden haberler

Teknik Güç 299. Sayı.pdf

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası